Tarieven Fysiotherapie

Fysiotherapie massage en oefentherapie €29,50 behandelingen aan huis €42,00

behandelingen in een inrichting €35,60

Geriatriefysiotherapie massage en oefentherapie €36,00 behandelingen aan huis €48,50

behandelingen in een inrichting €42,10

 

Per niet nagekomen afspraak kan 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht worden.Betalingsvoorwaarden volgens de richtlijn VVF. (vereniging voor vrijgevestigde fysiotherapie). In de praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen de praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut-patiënt” van het KNGF/NPCF. Uw gegevens worden vastgelegd in het computersysteem conform de Wet Persoons Registratie. (WPR) en de Wet op de geneeskundige behandel overeenkomst. (WGBO). Op alle gegevens is het privacyreglement van toepassing. Op de tarieven is geen BTW van toepassing.

Praktijk Info

Onder deze tab staat informatie over de huisregels, betalingsvoorwaarden en privacyreglement.

Schrik niet van de strakke taal en omschrijvingen lees het rustig door mochten er nog vragen zijn dan kunt u die altijd stellen.

Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden

 

  • · Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoen-) normen en waarden.
  • · De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
  • · In de praktijk is het goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.
  • · De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.
  • · Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen .
  • · Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden.
  • · Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Betalingsvoorwaarden

Per niet nagekomen afspraak kan 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening worden gebracht.

Betalingsvoorwaarden volgens de richtlijnen VVF (vereniging voor vrijgevestigde Fysiotherapeuten).

Op de tarieven is geen BTW van toepassing.

In de praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).